Workshop Veilige School

Tijdens deze workshop gaan de deelnemers aktief aan de slag met het thema 'Veilige School'. Naast informatie-overdracht gaan zij met elkaar in gesprek en worden ervaringen en meningen over veiligheid en leefbaarheid op school uitgewisseld. Helderheid binnen de school over regels, aanpak en handhaving moet de opbrengst zijn van de workshop.

De workshop kan als opmaat dienen om het veiligheidsbeleid op school te ontwikkelen of aan te passen. Om medewerkers te stimuleren hierover met elkaar in gesprek te gaan, wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen. Op verzoek kan Bureau Credo voor u een workshop op maat ontwikkelen
Posters schoolveiligheid www.schoolregels.nl