Schoolveiligheidsplan

Werken aan veiligheid vraagt niet om incidentele maatregelen of projecten, maar om een structurele inbedding van preventieve maatregelen in het schoolbeleid en verankering in begeleiding en instructie. Dit betekent dat een school een duidelijke visie en een helder beleid moet hebben. Het Schoolveiligheidsplan biedt u een handreiking bij de herkenning en erkenning van de problematiek van agressie en geweld. Het plan omvat tevens regelingen van preventieve aard en ook een uitwerking van het incidentenbeleid en de nazorg daarvan.

Werkbaar document
Belangrijk is dat een schoolveiligheidsplan geen papieren tijger wordt of een administratieve verplichting, maar een werkbaar document. Elke school is anders; uniforme voorschriften zullen daarom niet altijd effectief zijn. Maatwerk is dus het credo.

Schoolveiligheidsplan (PDF)Posters schoolveiligheid www.schoolregels.nl